Παράταση υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών» Α’ τριμήνου 2020

Με την υπ’ αριθμόν Α.1092/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών» του 1ου τριμήνου του 2020, η οποία υποβάλλεται βάσει της  παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990. Η νέα προθεσμία είναι η 20η Ιουλίου 2020.