Νέα Δράση του LEADER στην Ανατολική Πελοπόννησο.

Νέα Δράση του LEADER στην Ανατολική Πελοπόννησο επιδοτεί έργα έως 300.000 ευρώ.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας και υπολογισμός δυνητικού ποσού επιδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

 • Δεν είναι δάνειο.
 • Δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι).
 • Καλύπτει και ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 • Είναι επιλέξιμες και δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν!

Ποσοστό επιδότησης:

Από 50% έως 80% της επένδυσης.

Δραστηριότητες που επιδοτούνται:

Τουριστικά καταλύματα & τουριστικές υπηρεσίες
Εστίαση – Διασκέδαση – Πολιτισμός
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
Βιοτεχνία – Μεταποίηση – Κατασκευές
Μεταφορές
Αλιεία – Αλιευτικός τουρισμός – Αθλητικός τουρισμός
Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Εκδόσεις
Υπηρεσίες (ιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί, κομμωτήρια κ.α.)
Εκπαίδευση
 • Υποβολή αιτήσεων έως 13 Ιουνίου 2022.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση