Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τα σκάφη αναψυχής

Σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Μπορείτε να βρείτε το νομοσχέδιο και τις αιτιολογικές εκθέσεις στους κάτωθι συνδέσμους:

Σχέδο Νόμου

Ανάλυση Συνεπειών Μέρος Α

Ανάλυση Συνεπειών Μέρος Β

Ανάλυση Συνεπειών Μέρος Γ-Δ