Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Παρατάθηκε έως την 30η Ιουνίου 2022 η ισχύς των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη και υπηρεσίες.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, παρατάθηκε έως 30.06.2022:

α) Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης.

β) Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στις μάσκες και τα γάντια, το σαπούνι και τα σχετικά παρασκευάσματα, τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, τη μετουσιωμένη και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη.

γ) Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και στην παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

δ) H εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση