Οριστική νομοθετική λύση στο ζήτημα των τελών χαρτοσήμου επί των επιχειρηματικών (μη τραπεζικών) δανείων.

Νομοθετική λύση και οριστική αποσαφήνιση στο ζήτημα των τελών χαρτοσήμου επί των επιχειρηματικών (μη τραπεζικών) δανείων έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ιστορικό:

Ο κώδικας τελών χαρτοσήμου ισχύει από το 1931 και επιβάλλει μεταξύ άλλων τέλος χαρτοσήμου στα δάνεια που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμούς 2163/2020 και 2323/2020 αποφάσεις του έκανε δεκτό ότι τα έντοκα δάνεια που χορηγούνται από πρόσωπα υποκείμενα σε ΦΠΑ απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου, και μάλιστα αναδρομικά από την πρώτη εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα, δηλαδή από το 1987.

Το ΣτΕ ερμήνευσε δηλαδή τον κώδικα ΦΠΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 57, παρ. 1 του παλαιού κώδικα (Ν.1642/1986) και το άρθρο 63 του σημερινού κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο τον ερμήνευε επί δεκαετίες η φορολογική διοίκηση, και δέχθηκε ότι τα μη τραπεζικά επιχειρηματικά δάνεια απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, αρκεί (α) να είναι έντοκα, και (β) να χορηγούνται από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ.

Τι άλλαξε με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση:

Με το άρθρο 172 του Ν.4972/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, το οποίο κοινοποιείται και ερμηνεύεται με την υπ’ αριθμόν Α-1097101-2022 απόφαση της ΑΑΔΕ, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, τροποποιήθηκε το άρθρο 63 του κώδικα ΦΠΑ με τρόπο που πλέον είναι απολύτως σαφές ότι όλα τα μη τραπεζικά δάνεια υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.

Όμως η νέα – αποσαφηνισμένη – μορφή του άρθρου 63 του κώδικα ΦΠΑ ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2021. Ενώ για όσα δάνεια συνήφθησαν εντός του 2021 και του 2022 και δεν αποδόθηκε τέλος χαρτοσήμου – προφανώς επί τη βάσει των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ – ο νέος νόμος δίνει χρονικό περιθώριο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 για την χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα απόδοση του τέλους.

Τι ισχύει λοιπόν σήμερα;

  • Τα τραπεζικά δάνεια απαλλάσσονταν πάντοτε και απαλλάσσονται και σήμερα από το τέλος χαρτοσήμου.
  • Τα δάνεια που χορηγούνται από ΜΗ υποκείμενους σε ΦΠΑ υπόκεινται σε χαρτόσημο και υπόκειντο πάντοτε σε χαρτόσημο (δεν εθίγη αυτό από τις αποφάσεις του ΣτΕ).
  • Τα άτοκα δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις υπόκεινται σε χαρτόσημο και υπόκειντο πάντοτε σε χαρτόσημο (δεν εθίγη αυτό από τις αποφάσεις του ΣτΕ).
  • Τα έντοκα δάνεια που χορηγήθηκαν πριν το 2021 από πρόσωπα υποκείμενα σε ΦΠΑ θα πρέπει να θεωρείται ότι απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου – βάσει των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ – και όσοι το κατέβαλαν ήδη μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή του, αρκεί να μην έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής (πενταετία).
  • Όλα τα μη τραπεζικά δάνεια, που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, είτε είναι έντοκα είτε όχι, είτε χορηγούνται από υποκείμενους είτε από μη υποκείμενους σε ΦΠΑ, είναι πλέον σαφές ότι υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Ειδικά για όσα δάνεια συνήφθησαν από 01.01.2021 έως 23.09.2022 παρέχεται η διευκόλυνση εμπρόθεσμης καταβολής του τέλους  έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Για τα δάνεια που συνάπτονται μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει η συνήθης προθεσμία καταβολής του τέλους.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση