Οριστική νομοθετική λύση στο ζήτημα των τελών χαρτοσήμου επί των επιχειρηματικών (μη τραπεζικών) δανείων.

Οριστική νομοθετική λύση στο ζήτημα των τελών χαρτοσήμου επί των επιχειρηματικών (μη τραπεζικών) δανείων.

Νομοθετική λύση και οριστική αποσαφήνιση στο ζήτημα των τελών χαρτοσήμου επί των επιχειρηματικών (μη τραπεζικών) δανείων έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ιστορικό: Ο κώδικας τελών χαρτοσήμου ισχύει από το 1931 και επιβάλλει μεταξύ άλλων τέλος χαρτοσήμου στα δάνεια που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμούς 2163/2020 και 2323/2020 αποφάσεις του έκανε δεκτό ότι τα έντοκα δάνεια που χορηγούνται από πρόσωπα υποκείμενα σε ΦΠΑ απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου, και μάλιστα αναδρομικά από την πρώτη εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα, δηλαδή από το 1987. Το ΣτΕ ερμήνευσε δηλαδή τον κώδικα ΦΠΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 57, παρ. 1 του παλαιού κώδικα […]