Παράταση προθεσμίας δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους

Με τροπολογία που κατατέθηκε ήδη σε νομοσχέδιο στη Βουλή δίδεται νέα παράταση επιπλέον δύο μηνών, και δη έως την 31η Αυγούστου 2020, στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης με τα ορθά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον επανυπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους Δήμους.

Η δήλωση αυτή αφορά κυρίως ιδιοκτήτες ακινήτων που προέβησαν σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών και υπερβάσεων, με αποτέλεσμα τα νέα νόμιμα τετραγωνικά του ακινήτου τους να είναι περισσότερα από αυτά που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του οικείου Δήμου.