Συνεχίζεται η χορήγηση δανείων με 80% εγγύηση του Δημοσίου

ΤΩΡΑ είναι η ευκαιρία για ΔΑΝΕΙΟ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου!

Συνεχίζεται η χορήγηση Δανείων από τις Τράπεζες σε όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου! Eμπιστευθείτε την RAPID και για τη νέα αυτή δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας!

Οι αιτήσεις συνεχίζονται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας!

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ RAPID!

Εσύ θα αφήσεις την επιχείρησή σου να περιμένει;

  • Παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική & Ενημέρωση
  • Υποβάλλουμε την αίτησή σας στο ΠΣΚΕ
  • Κατόπιν, αναλαμβάνουμε την πλήρη τεκμηρίωση και προώθηση του αιτήματός σας στην επιλεγείσα Τράπεζα, καθώς και την εκπόνηση του απαραίτητου business plan και της εκτίμησης μελλοντικών χρηματοροών.

Όλα αυτά σε Πολύ Προσιτές Τιμές!

25 Χρόνια Εμπειρία στην εκπόνηση Business Plan

& στις διαπραγματεύσεις με τράπεζες

Τα δάνεια έχουν την εγγύηση του Δημοσίου και έτσι οι Τράπεζες δεν ζητούν σημαντικές επιπρόσθετες εγγυήσεις/εξασφαλίσεις.

Τα δάνεια έχουν διάρκεια έως πέντε (5) έτη.

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να φθάσει για κάθε επιχείρηση:

  • έως το 25% του κύκλου εργασιών του έτους 2019, ή
  • έως το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους του έτους 2019, ή
  • (για επιχ/σεις που ιδρύθηκαν το 2019 ή το 2020): το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας αυτών.

Μην περιμένετε άλλο, επικοινωνήστε με τη RAPID ΤΩΡΑ!

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Rapid είναι στη διάθεσή σας!

Τel: +30 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr