Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η επιδότηση των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή

Με το 10ο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά τον μήνα Μάιο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η απαγόρευση λειτουργίας.
  • Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν ήδη θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.
  • Οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να τελούν σε αναστολή κατά τον μήνα Μάιο θα λάβουν αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (δεν έχει καθοριστεί ακόμη το ύψος της αποζημίωσης).
  • Απαγορεύονται οι απολύσεις έως 31 Μαΐου 2020.
  • Οι πληττόμενες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής υποχρεούνται, μετά από τη λήξη της αναστολής, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.