Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Στις 20 Μαΐου θα ανοίξει και πάλι η εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης – ependyseis.gr – που δέχεται αιτήσεις για χορήγηση πλήρως επιδοτούμενων δανείων στα πλάισια της Δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3.

Το σύστημα βρίσκεται σε προσωρινή φραγή λόγω του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων που υπερκαλύπτουν το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό, και έως ότου γίνει η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.