Παράταση έως 31 Αυγούστου 2020 της Δράσης του ΕΣΠΑ «Επιδότηση Τόκων».

 Το ΕΣΠΑ χαρίζει λεφτά!

Κάνε ΤΩΡΑ την αίτηση μέσω της RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα! 

Παρατάθηκε έως 31 Αυγούστου η Δράση του ΕΣΠΑ «Επιδότηση Τόκων», η οποία πλέον πληρώνει για ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ τους τόκους των παλαιών δανείων της εταιρείας σας!

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες:

  • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Δεν εμπίπτουν στις «προβληματικές επιχειρήσεις».
  • Είχαν στις 19 Μαρτίου 2020 έναν από τους ΚΑΔ του συνημμένου αρχείου.
  • Θα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η Δεκεμβρίου 2020 τους ίδιους εργαζομένους που απασχολούσαν στις 19 Μαρτίου 2020.

Η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 800.000 ευρώ.

  • Η Δράση χρηματοδοτεί τους τόκους των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 των δανείων που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (= όχι καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών).
  • Περιλαμβάνονται τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια, καθώς και αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
  • Δεν καλύπτονται πιστώσεις που συνήφθησαν μετά την 1η Απριλίου 2020.

Εσύ, θα αφήσεις την επιχείρησή σου να περιμένει;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Rapid είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τel: +30 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr