Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Με το άρθρο 199 του νέου νόμου 4964/30-07-2022 επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία να συμμετέχουν έως 17 Αυγούστου 2022 σε αθλητικές διοργανώσεις χωρίς να έχουν εγγραφεί στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο του Ν.4714/2020.

Όσα σωματεία δεν προλάβουν την ως άνω προθεσμία, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο έως 31 Ιουλίου 2023 και να επανακτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες.

Μετά όμως από την 31η Ιουλίου 2023, όσα σωματεία δεν εγγραφούν στο νέο μητρώο θα διαγραφούν οριστικά από την οικεία ομοσπονδία ή αθλητική ένωση.

* Σύνδεσμοι νομοθεσίας:

Ν.4726/2020

Ν.4714/2020

Ν.4964/2022

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση