Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Με το άρθρο 199 του νέου νόμου 4964/30-07-2022 επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία να συμμετέχουν έως 17 Αυγούστου 2022 σε αθλητικές διοργανώσεις χωρίς να έχουν εγγραφεί στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο του Ν.4714/2020. Όσα σωματεία δεν προλάβουν την ως άνω προθεσμία, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο έως 31 Ιουλίου 2023 και να επανακτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες. Μετά όμως από την 31η Ιουλίου 2023, όσα σωματεία δεν εγγραφούν στο νέο μητρώο θα διαγραφούν οριστικά από την οικεία ομοσπονδία ή αθλητική ένωση. * Σύνδεσμοι νομοθεσίας: Ν.4726/2020 Ν.4714/2020 Ν.4964/2022 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό […]

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”.

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”.

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η ανάρτηση των οριστικών δικαιούχων της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”. Τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ. Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των επιταγών που τους αναλογούν. Η δυνατότητα έκδοσης θα ενεργοποιηθεί σταδιακά για το σύνολο των ωφελούμενων εντός των επόμενων 2 έως 3 ημερών, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Λήψη ενημερωτικού SMS: Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού ενημέρωση για την έγκριση της αίτησής τους και τη δυνατότητα έκδοσης των επιταγών τους. Η αποστολή θα γίνεται σταδιακά σε επιμέρους ομάδες ωφελούμενων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών ημερών. Αφού […]