Παρατάθηκε έως την 31η Οκτωβρίου 2021 η χορήγηση ΔΩΡΕΑΝ επιπλέον χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Με το άρθρο 60 του Ν.4795/17.04.2021 παρατάθηκε έως την 31η Οκτωβρίου 2021 το δικαίωμα των επιχειρήσεων να ζητούν από τον οικείο Δήμο επιπλέον χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η διάταξη αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Ο επιπλέον χώρος χορηγείται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και μπορεί να είναι συνεχόμενος ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης.

Ο επιπλέον χώρος μπορεί να είναι έως και τριπλάσιος του αρχικού και μπορεί να επαρκεί για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια. Η διάταξη δηλαδή αποσκοπεί στον ΔΩΡΕΑΝ διπλασιασμό της δυναμικότητας των επιχειρήσεων σε τραπεζοκαθίσματα, όπου αυτό φυσικά είναι δυνατό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην θίγονται δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων που διαθέτουν επίσης άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.