Υποχρεωτική εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Υποχρεωτική εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Έως σήμερα στο ΓΕΜΗ εγγράφονταν υποχρεωτικά: (α) Οι εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.). (β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις. (γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων. Με το άρθρο 49 του Ν.4796/17.04.2021 επιβάλλεται πλέον υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις). Οι νέοι υπόχρεοι, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα χωρίς να εμπίπτουν στους παλαιότερους ορισμούς (β) και (γ), εγγράφονται στο ΓΕΜΗ ατελώς, μέσω του taxisnet, και δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Θα καταβάλλουν μόνο τα […]

Επιπρόσθετα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ

Επιπρόσθετα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ

Με τα άρθρα 50 κ.επ. του Ν. 4796/17.04.2021 έγιναν οι εξής τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: α. Οι εταιρείες, προσωπικές και κεφαλαιουχικές, καταχωρούν επιπλέον τις οικονομικές καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης. β. Δεν εξαιρούνται πλέον τα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την υποχρέωση καταχώρησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  

Μηδενικό ενοίκιο και τον Απρίλιο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή

Μηδενικό ενοίκιο και τον Απρίλιο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή

Με τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή παρατείνεται και για τον Απρίλιο το μέτρο της πλήρους απαλλαγής από το ενοίκιο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την πλήρη απαλλαγή από το ενοίκιο Απριλίου θα προσδιορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Παρατάθηκε έως την 31η Οκτωβρίου 2021 η χορήγηση ΔΩΡΕΑΝ επιπλέον χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Παρατάθηκε έως την 31η Οκτωβρίου 2021 η χορήγηση ΔΩΡΕΑΝ επιπλέον χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Με το άρθρο 60 του Ν.4795/17.04.2021 παρατάθηκε έως την 31η Οκτωβρίου 2021 το δικαίωμα των επιχειρήσεων να ζητούν από τον οικείο Δήμο επιπλέον χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η διάταξη αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο επιπλέον χώρος χορηγείται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και μπορεί να είναι συνεχόμενος ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης. Ο επιπλέον χώρος μπορεί να είναι έως και τριπλάσιος του αρχικού και μπορεί να επαρκεί για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια. Η διάταξη δηλαδή αποσκοπεί στον ΔΩΡΕΑΝ διπλασιασμό της δυναμικότητας των επιχειρήσεων σε τραπεζοκαθίσματα, όπου αυτό φυσικά είναι δυνατό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην θίγονται δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων που […]

Δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος με μερική πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος με μερική πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Με τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή θεσπίζεται και για το 2021 η δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος με πληρωμή μόνο των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στους μήνες από την άρση ακινησίας έως το τέλος του έτους. Το μέτρο αυτό ίσχυσε ήδη για τα έτη 2018-2020. Η διάταξη αυτή αφορά επιβατικά IX αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ΙΧ τύπου jeep και τροχόσπιτα. Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Τρίωρη δικαιολογημένη άδεια για εμβολιασμό

Τρίωρη δικαιολογημένη άδεια για εμβολιασμό

Η εγκύκλιος 18898/14.04.2021 του Υπουργείου Εργασίας υποχρεώνει τους εργοδότες να διευκολύνουν τους εργαζομένους τους με κάθε τρόπο στη διαδικασία προγραμματισμού και προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα του COVID-19, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απουσιάσουν έως και τρεις ώρες από την εργασία τους και η απουσία αυτή θεωρείται δικαιολογημένη και θα πληρωθεί κανονικά από τον εργοδότη. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.