Πράσινος Μετασχηματισμός – Επιδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Επιδότηση έως 50% για κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Από 30.000€ έως 1.000.000€. Δύο νέες δράσεις “Πράσινου Μετασχηματισμού” του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Υποβολή αιτήσεων από 22 Μαρτίου 2023. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr .

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης. Ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από τη RAPID.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, εξοπλισμό, ηλεκτρικά οχήματα, πιστοποιήσεις, σχεδιασμό συσκευασίας και branding, δαπάνες προβολής και πρόσληψη νέων εργαζομένων.

Οι προκηρυχθείσεις δράσεις είναι δύο, η καθεμία με διαφορετική στόχευση:

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 30.000€ έως 200.000€ σε ποσοστό έως 50%.
 • Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022. 

Πράσινος Μετασχηματισμός

 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 200.000€ έως 1.000.000€ σε ποσοστό έως 50%.
 • Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022. 

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

 • Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Μηχανογράφηση
 • Financial Monitoring
 • Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση