Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Τονίζουμε με το παρόν την υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό να λαμβάνουν μέτρα για την απαγόρευση, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση, κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, ως ειδικότερα ορίζεται στον Ν. 4808/2021.

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από είκοσι άτομα ότι υποχρεούνται να καταρτίζουν πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των σχετικών καταγγελιών. Υποδείγματα θα βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους.

Σύνδεσμοι νομοθεσίας:

N.4808/2021

Απόφαση 82063/2021

Εγκύκλιος 18547/2022

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation

Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός

Χρηματοδότηση

Financial Software & ERPs

Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση