Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος με επιπλέον φόρο έως 100 ευρώ.

Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος με επιπλέον φόρο έως 100 ευρώ.

Δεν θα επιβάλλονται εφ’ εξής πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος έως 100€. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 77 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες […]

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε για το ζήτημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών τη μακροσκελή εγκύκλιο Ε.2019/2022, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Η ως άνω εγκύκλιος είναι εξαιρετικά χρήσιμη στους επιχειρηματίες που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή στα εμπορικά/εισαγωγικά/εξαγωγικά τμήματα των εν λόγω επιχειρήσεων. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να την μελετήσετε, και ιδίως το σκέλος Γ “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” και το σκέλος Δ “Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ”. Ιδίως εφιστούμε την προσοχή σας στη διατήρηση των αποδεικτικών ενδοκοινοτικής παράδοσης που τίθενται στο σκέλος Δ, ενότητες β & γ της ως άνω εγκυκλίου, τις οποίες παραθέτουμε αυτούσιες και εδώ: β. Άρθρο 45α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 Στο κεφάλαιο VIII […]

Σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ επί των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως λιανικών πωλήσεων.

Σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ επί των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως λιανικών πωλήσεων.

Τροποποιήθηκε στα μέσα του 2021 το καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως λιανικές πωλήσεις. Αναφερόμαστε στις πωλήσεις που γίνονται χωρίς να συναντηθούν στο ίδιο φυσικό κατάστημα ο αγοραστής με τον πωλητή, και συνήθως πρόκειται για πωλήσεις μέσω e-shops, και πιο συγκεκριμένα όταν ο πωλητής (επιχείρηση που υπόκειται σε ΦΠΑ) και ο αγοραστής (μη υποκείμενος σε ΦΠΑ, συνήθως φυσικό πρόσωπο) είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι στις πωλήσεις αυτές επιβάλλεται πλέον ο ΦΠΑ της χώρας προορισμού και όχι ο ΦΠΑ της χώρας του πωλητή. Και ο πωλητής έχει την επιλογή είτε να ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 47γ του ΦΠΑ, και να […]

Παράταση στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test.

Παράταση στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 5 Απριλίου έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 θα υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση για τις εβδομάδες αναφοράς από 7 Φεβρουαρίου 2022 και μετά. Επιπλέον, το Υπουργείο δίνει έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου στους υπόχρεους εργοδότες τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, για τις εβδομάδες αναφοράς από 15 Νοεμβρίου 2021 έως και 6 Φεβρουαρίου 2022. Σύνδεσμοι νομοθεσίας: KYA 64232/2021 KYA 69459/2021 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 […]

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Τονίζουμε με το παρόν την υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό να λαμβάνουν μέτρα για την απαγόρευση, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση, κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, ως ειδικότερα ορίζεται στον Ν. 4808/2021. Επιπροσθέτως ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από είκοσι άτομα ότι υποχρεούνται να καταρτίζουν πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των σχετικών καταγγελιών. Υποδείγματα θα βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους. Σύνδεσμοι νομοθεσίας: N.4808/2021 Απόφαση 82063/2021 Εγκύκλιος 18547/2022 […]

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19

Μέχρι τις 15 Απριλίου, και εφόσον η παροχή τηλεργασίας δεν είναι εφικτή, οι νοσούντες με COVID-19 εργαζόμενοι δικαιούνται ειδική άδεια ασθένειας 5 εργασίμων ημερών, με προσκόμιση θετικού rapid test. Η αίτηση χορήγησης της ως άνω ειδικής άδειας ασθενείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία στις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΦΚΑ: Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ 09.03.2022 Οδηγίες ΕΦΚΑ 10.03.2022 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις […]