Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ανακοινώθηκε η διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις 3μμ της Πέμπτης 19 Μαΐου ως το πρωί (7πμ) της Δευτέρας 23 Μαΐου, και δόθηκαν οι εξής παρατάσεις-διευκολύνσεις για τα έντυπα που θα έπρεπε να υποβάλουν οι εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο διάστημα αυτό.

  • Προσλήψεις που αφορούν στο ανωτέρω διάστημα θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 07:01 μέχρι Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 23:59:59.
  • Λύσεις εργασιακών σχέσεων που πραγματοποιούνται από 13 μέχρι και 17 Μαΐου για τις οποίες το διάστημα των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υποβολή των σχετικών εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εκπνέει εντός του διαστήματος της προσωρινής διακοπής λειτουργίας θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν από 23.05.2022 (ώρα 7:01) μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωση του ως άνω ορίου.
  • Λύσεις εργασιακών σχέσεων που θα πραγματοποιούνται από Τέταρτη 18.05.2022 και μέχρι και την Δευτέρα 23.05.2022 θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν από 23.05.2022 και ώρα 07:01 έως Πέμπτη 26.05.2022 και ώρα 23:59:59.
  • Έντυπα αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. των οποίων η καταληκτική τους προθεσμία υποβολής συμπίπτει με το χρόνο που δεν παρέχονται οι υπηρεσίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (από 19.5.2022 έως 23.05.2022) θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα από την 23 Μαΐου 2022, με την επανέναρξη λειτουργίας του συστήματος έως την 24.05.2022 και ώρα 23:59:59.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση