Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ανακοινώθηκε η διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις 3μμ της Πέμπτης 19 Μαΐου ως το πρωί (7πμ) της Δευτέρας 23 Μαΐου, και δόθηκαν οι εξής παρατάσεις-διευκολύνσεις για τα έντυπα που θα έπρεπε να υποβάλουν οι εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο διάστημα αυτό. Προσλήψεις που αφορούν στο ανωτέρω διάστημα θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 07:01 μέχρι Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 23:59:59. Λύσεις εργασιακών σχέσεων που πραγματοποιούνται από 13 μέχρι και 17 Μαΐου για τις οποίες το διάστημα των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υποβολή των σχετικών […]