Πρώτο Ένσημο

Ξεκινά από 1η Ιανουαρίου 2021 η Δράση “Πρώτο Ένσημο”, η οποία επιδοτεί με 1.200 ευρώ επιχειρήσεις που θα προσλάβουν νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας.

Η επιδότηση μπορεί να διαρκέσει από έναν έως έξι μήνες.

Στους ωφελούμενους μπορούν να ενταχθούν και νέοι που είχαν στο παρελθόν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία, δηλωμένη με το σχετικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αλλά όχι όσοι πραγματοποιούν τη δεδομένη χρονική στιγμή πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση.

Η Δράση θα αντλήσει θέσεις από το πάγιο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, το οποίο επεκτάθηκε ήδη με επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας με το άρθρο 197 του ν. 4855/2021. Το “Πρώτο Ένσημο” θα παραμείνει ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως των ως άνω επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο εργοδότης μπορεί να αιτηθεί την ταυτόχρονη επιδότηση για τον ίδιο νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο και από την πάγια δράση των 100.000 (και πλέον 150.000) νέων θέσεων εργασίας, εφ’ όσον απασχολήσει τον εργαζόμενο για ολόκηρο το διάστημα των έξι μηνών

Ο εργοδότης που θα συμμετάσχει στη Δράση υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12η Νοεμβρίου 2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας της Δράσης “Πρώτο Ένσημο” δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική Απόφαση.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.