Ποιοι τίθενται σε αναστολή τον Ιανουάριο

Ορίστηκαν οι επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) που δικαιούνται να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο.

Οι επιχειρήσεις που έχουν την 30η Δεκεμβρίου 2021 κύριο ΚΑΔ ή δήλωσαν στο έντυπο Ε3 του 2020 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021.

Επιπρόσθετα, οι ως άνω επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους εργαζομένους τους που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
56.10.11.03  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική
56.10.11.06  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
56.30.00.00  Δραστηριότητες παροχής ποτών
56.30.10.00  Υπηρεσίες παροχής ποτών
56.30.10.01  Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο
56.30.10.04  Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
56.30.10.09  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56.30.10.10  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
56.30.10.11  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
56.30.10.12  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
56.30.10.13  Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
90.01.10.01  Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας
90.01.10.02  Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων
90.01.10.04  Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης
90.01.10.07  Υπηρεσίες τραγουδιστή
90.01.10.08  Υπηρεσίες χορευτή
90.01.10.12  Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας
90.01.10.13  Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος
90.01.10.14  Υπηρεσίες χορωδίας
90.02.19.04  Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)
90.02.19.10  Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.03.11.04  Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07  Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17  Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18  Υπηρεσίες χορωδού
90.04.10.09  Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
90.04.10.11  Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.04.10.12  Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
93.29.19.03  Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
93.29.19.04  Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
93.29.21.01  Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε απολύσεις για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή.

Υποχρεούνται επίσης, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Δεν θεωρείται ότι επέρχεται μείωση των θέσεων εργασίας σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων, σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και σε περίπτωση λήξης της διάρκειας συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που λήγουν μετά την 30η Δεκεμβρίου 2021 δύνανται να τεθούν σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα δέχεται δηλώσεις αναστολής έως 10 Ιανουαρίου – όταν η αναστολή ξεκινά μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου – αλλά και μετά τις 10 Ιανουαρίου όταν η αναστολή αφορά διάστημα από την επομένη ημέρα της δήλωσης και έως την 31η Ιανουαρίου.

Οι εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ορισμένων εργαζομένων. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τους εργαζομένους αυτούς έως την 31η Ιανουαρίου. Δεν δύνανται όμως να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τους εργαζομένους αυτούς.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή θα εισπράξουν 534 ευρώ (ή αναλογία αυτού του ποσού αν τεθούν σε αναστολή για διάστημα μικρότερο του μηνός).

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους, με την οποία δηλώνουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Προς τούτο, οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την περί αναστολής δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική Απόφαση.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.