Ψηφιακά εργαλεία: 90% επιδότηση για αγορά ή ενοικίαση λογισμικού (software).

90% επιδότηση για αγορά ή ενοικίαση λογισμικού (software) δίνει η νέα δράση “Ψηφιακά εργαλεία” του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 50€!

Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα αίτημα και στη Δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217.

  • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
  • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
  • Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός από τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και τα πρατήρια καυσίμων), οι οποίες:

  • Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022.
  • Απασχόλησαν το 2021 προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας (έστω και 0,01 ΕΜΕ).
  • Λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι ενδεικτικά εφαρμογές ERP, CRM, HRM, WMS, ΒΙ, εφαρμογές παραγγελιοληψίας, διαδικτυακής ασφάλειας, e-connectors κλπ.

  • Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης είναι επιλέξιμες αρκεί να μην υπερβαίνουν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής είναι επιλέξιμες αρκεί να μην υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού (και συνολικά το 30% μαζί με τις υπηρεσίες εγκατάστασης & παραμετροποίησης). 

Το ποσό της ενίσχυσης προκύπτει από τις ΕΜΕ του έτους 2021 ως εξής:

ΕΜΕ Ποσό
ενίσχυσης
Ποσό
δαπάνης
%
από 0,01 έως 5 € 900,00 € 1.000,00 90%
από 5 έως 10 € 1.800,00 € 2.000,00 90%
από 10 έως 18 € 3.600,00 € 4.000,00 90%
από 18 έως 25 € 5.400,00 € 6.000,00 90%
από 25 έως 32 € 9.000,00 € 10.000,00 90%
από 32 έως 40 € 10.800,00 € 12.000,00 90%
από 40 έως 50 € 13.500,00 € 15.000,00 90%
από 50 έως 250 € 18.000,00 € 20.000,00 90%

Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 50€ πλέον ΦΠΑ. Με την έγκριση της ενίσχυσης η RAPID  λαμβάνει επιπλέον success fee 3% επί του ποσού δαπάνης πλέον ΦΠΑ.

ΗRAPID  ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

>> Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation

>> Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)

>> Μηχανογράφηση

>> Financial Monitoring

>> Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση