Ψηφιακές συναλλαγές: Επιδότηση για αντικατάσταση ή αναβάθμιση ΦΗΜ, καθώς και για λήψη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

100% επιδότηση για αντικατάσταση ή αναβάθμιση ΦΗΜ, καθώς και για λήψη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης δίνει η νέα δράση “Ψηφιακές συναλλαγές” του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr.

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Υποβολή αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός από τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και τα πρατήρια καυσίμων), οι οποίες:

 • Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022.
 • Λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση.

 Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

>> Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation

>> Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)

>> Μηχανογράφηση

>> Financial Monitoring

>> Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση