Ψηφίστηκαν οι τρεις αλλαγές στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων.

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι τρεις αλλαγές στον τρόπο και χρόνο απόδοσης στους Δήμους του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, στις οποίες αναφερθήκαμε στην ανάρτησή μας της 5ης Δεκεμβρίου.

Οι αλλαγές θεσπίστηκαν με το άρθρο 70 του ν.5000/2022, ο οποίος δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή και μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.

Οι τρεις αλλαγές είναι οι εξής:

 • Η δήλωση θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, και όχι χειρόγραφα απευθείας στον οικείο Δήμο, όπως γίνεται ως επί το πλείστον σήμερα.
 • Αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης: 
 • Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης ΦΠΑ θα υποβάλλουν τη δήλωση απόδοσης του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
 • Δηλαδή, οι μεν τηρούντες διπλογραφικά βιβλία θα υποβάλλουν τη δήλωση κάθε μήνα, και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, οι δε τηρούντες απλογραφικά βιβλία θα υποβάλλουν τη δήλωση κάθε τρίμηνο, και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.
 • Οι μη υπόχρεοι σε ΦΠΑ θα υποβάλλουν τη δήλωση ανά τρίμηνο, και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.
 • Θεσπίζεται προσαύξηση 2% μηνιαίως για την περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή μη καταβολής των τελών. Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό ύψος του οφειλόμενου τέλους.

Ειδικά για τα τέλη παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 2022 η δήλωση απόδοσης θεωρείται ότι υποβάλλεται εμπρόθεσμα για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και η καταβολή των τελών μπορεί να γίνει εμπρόθεσμα έως την ίδια ημερομηνία.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση