Σε λειτουργία η εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος κινητής τηλεφωνίας

Σε λειτουργία τέθηκε την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου ειδική εφαρμογή για τους νέους 14 έως 30 ετών που δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και από το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Εδώ θα βρείτε την ΚΥΑ 2235/2022 που ρυθμίζει τη λειτουργία της εφαρμογής.

Και εδώ θα βρείτε την Απόφαση Α.1260/2021 που θέσπισε την απαλλαγή.

Θυμίζουμε ότι το τέλος κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται κανονικά σε ποσοστό 10% πλέον ΦΠΑ.

Η ειδική εφαρμογή λειτουργεί μέσα στην πύλη www.gov.gr . Ωστόσο, η εγγραφή μπορεί να γίνει και σε ΚΕΠ. Για τους ανήλικους, η εγγραφή πραγματοποιείται από τον ασκούντα την επιμέλεια. Για την εγγραφή απαιτείται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Η απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο για μία σύνδεση ή για ένα καρτοκινητό ανά δικαιούχο, και ανεξάρτητα από το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς το οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί ή το πρόσωπο που κατέχει την σύνδεση της καρτοκινητής.

Για τις δέκα πρώτες ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, η πρόσβαση θα παρέχεται στους αιτούντες ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

 1. Πρώτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0
 2. Δεύτερη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1

iii. Τρίτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2

 1. Τέταρτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3
 2. Πέμπτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4
 3. Έκτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5

vii. Έβδομη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6

viii. Όγδοη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7

 1. Ένατη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8
 2. Δέκατη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9

Η υποβολή αιτήσεων σε ΚΕΠ θα είναι διαθέσιμη από την ενδέκατη ημέρα μετά τη λειτουργία της εφαρμογής.

 

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση