Σε λειτουργία η εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος κινητής τηλεφωνίας

Σε λειτουργία η εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος κινητής τηλεφωνίας

Σε λειτουργία τέθηκε την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου ειδική εφαρμογή για τους νέους 14 έως 30 ετών που δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και από το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας. Εδώ θα βρείτε την ΚΥΑ 2235/2022 που ρυθμίζει τη λειτουργία της εφαρμογής. Και εδώ θα βρείτε την Απόφαση Α.1260/2021 που θέσπισε την απαλλαγή. Θυμίζουμε ότι το τέλος κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται κανονικά σε ποσοστό 10% πλέον ΦΠΑ. Η ειδική εφαρμογή λειτουργεί μέσα στην πύλη www.gov.gr . Ωστόσο, η εγγραφή μπορεί να γίνει και σε ΚΕΠ. Για τους ανήλικους, η εγγραφή πραγματοποιείται από τον ασκούντα την επιμέλεια. Για την εγγραφή απαιτείται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου. Η απαλλαγή εφαρμόζεται […]