Σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ επί των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως λιανικών πωλήσεων.

Τροποποιήθηκε στα μέσα του 2021 το καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως λιανικές πωλήσεις. Αναφερόμαστε στις πωλήσεις που γίνονται χωρίς να συναντηθούν στο ίδιο φυσικό κατάστημα ο αγοραστής με τον πωλητή, και συνήθως πρόκειται για πωλήσεις μέσω e-shops, και πιο συγκεκριμένα όταν ο πωλητής (επιχείρηση που υπόκειται σε ΦΠΑ) και ο αγοραστής (μη υποκείμενος σε ΦΠΑ, συνήθως φυσικό πρόσωπο) είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι στις πωλήσεις αυτές επιβάλλεται πλέον ο ΦΠΑ της χώρας προορισμού και όχι ο ΦΠΑ της χώρας του πωλητή. Και ο πωλητής έχει την επιλογή είτε να ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 47γ του ΦΠΑ, και να υποβάλει ανά τρίμηνο ειδική δήλωση ΦΠΑ για τις πωλήσεις αυτές (συμπληρωματική προς τη δήλωση Φ2 που υποβάλλει ούτως ή άλλως), είτε να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα προορισμού, ο οποίος θα υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις και θα αποδίδει τον φόρο στη χώρα προορισμού.

Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν έχει απασχολήσει πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως λιανικές πωλήσεις άνω των 10.000€ ετησίως (προ ΦΠΑ). Όσες βρίσκονται κάτω από αυτό το όριο μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το προηγούμενο καθεστώς.

Σύνδεσμοι νομοθεσίας:

N.4818/2021

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Α.1242/2021

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation

Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός

Χρηματοδότηση

Financial Software & ERPs

Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση