Τελευταίες αιτήσεις για την επιδότηση των 150.000 νέων θέσεων εργασίας.

Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου δέχεται ξανά αιτήσεις το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διάθεση των τελευταίων περίπου 4.500 θέσεων της πάγιας δράσης επιδότησης 150 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. 

Η Δράση πρωτοξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και αφορούσε αρχικά 100 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το 2022 η Δράση ενισχύθηκε με επιπλέον 50 χιλ. θέσεις, ώστε να επιδοτήσει συνολικά 150 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σταμάτησε να δέχεται αιτήσεις τον Απρίλιο του 2022 λόγω εξαντλήσεως των θέσεων, ωστόσο θα ανοίξει πάλι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου για τη διάθεση των τελευταίων 4.512 θέσεων που προέκυψε ότι έμειναν αχρησιμοποίητες ύστερα από πρόσφατα διενεργηθείσα εκκαθάριση.

Η εν λόγω Δράση βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πληρώνοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων για έξι μήνες, ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού που θα συμφωνηθεί. 

  • Αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση 200 ευρώ μηνιαίως. 
  • Η πρόσληψη μπορεί να αφορά πλήρη ή και μερική απασχόληση. 
  • Ο νεοπροσλαμβανόμενος πρέπει να ήταν άνεργος για έναν μήνα προ της πρόσληψης. 

Μπορούν να συμμετάσχουν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις, αρκεί:

  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
  • Να διατηρήσουν για έξι μήνες (κατά μέσο όρο) τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 12 Νοεμβρίου 2021 συν τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης, θανάτου ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση