Τελευταίες αιτήσεις για την επιδότηση των 150.000 νέων θέσεων εργασίας.

Τελευταίες αιτήσεις για την επιδότηση των 150.000 νέων θέσεων εργασίας.

Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου δέχεται ξανά αιτήσεις το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διάθεση των τελευταίων περίπου 4.500 θέσεων της πάγιας δράσης επιδότησης 150 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.  Η Δράση πρωτοξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και αφορούσε αρχικά 100 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το 2022 η Δράση ενισχύθηκε με επιπλέον 50 χιλ. θέσεις, ώστε να επιδοτήσει συνολικά 150 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σταμάτησε να δέχεται αιτήσεις τον Απρίλιο του 2022 λόγω εξαντλήσεως των θέσεων, ωστόσο θα ανοίξει πάλι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου για τη διάθεση των τελευταίων 4.512 θέσεων που προέκυψε ότι έμειναν αχρησιμοποίητες ύστερα από πρόσφατα διενεργηθείσα εκκαθάριση. […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 26η Σεπτεμβρίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 26η Σεπτεμβρίου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 51236/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως την 26η Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). […]