Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Με σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε η κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι θα λάβουν πλέον σε μετρητά το επίδομα των 600 ευρώ χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Δικαιούχοι είναι οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους κάτωθι ΚΑΔ:

69.10  Νομικές δραστηριότητες

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβούλων

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

72.1  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10  Προσχολική εκπαίδευση

85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

86.21  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας