Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Με σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε η κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι θα λάβουν πλέον σε μετρητά το επίδομα των 600 ευρώ χωρίς άλλες διατυπώσεις. Δικαιούχοι είναι οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους κάτωθι ΚΑΔ: 69.10  Νομικές δραστηριότητες 69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβούλων 70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72.1  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 85.10  Προσχολική εκπαίδευση […]

Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και επιχειρήσεις με έως 20 εργαζομένους

Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και επιχειρήσεις με έως 20 εργαζομένους

Με σημερινή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής πλην ΑΕ που απασχολούν έως 20 εργαζομένους (αντί έως 5 που ίσχυε μέχρι σήμερα). Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται μία αποζημίωση των 800 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδιοκτητών αυτής.

Ευεργετήματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Ευεργετήματα  για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Σημ.Α: Για να διαπιστώσετε αν μια επιχείρηση έχει κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκει σε ένα από τα Πλαίσια Στήριξης 1, 2 ή 3, παρακαλώ συμβουλευθείτε τους Πίνακες ΚΑΔ του συνημμένου pdf. Σημ.Β: Οι ΚΑΔ των Πλαισίων 2 και 3, καθώς και οι ΚΑΔ του Πλαισίου 1 που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα δικαιούνται τα ευεργετήματα μόνο για τον μήνα Απρίλιο.  1.   Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Αφορά όλες τις μη προβληματικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή Επιδοτούνται 100% οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020. Εμπίπτουν […]