Τουρισμός για όλους 2022 – Α’ Κύκλος.

150€ σε κάθε δικαιούχο δίνει η νέα Δράση “Τουρισμός για όλους 2022“.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217.

Δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που εμπίπτουν στα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια (με βάση τα εισοδήματα του έτους 2020):

Άγαμοι Έγγαμοι
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 16.000 28.000
ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 17.500 29.500
ΜΕ 2ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000
ΜΕ 3ΤΕΚΝΑ 21.000 33.000
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 26.000 38.000

 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023, και
  • Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής.

 

Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 21 Ιουλίου 2022.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση