Χρηματοδοτικά εργαλεία από την RAPID.

Από το 2011 η RAPID βρίσκει τη χρηματοδότηση που χρειάζονται τα σχέδιά σας:

Α. Κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις)

Β. Χαμηλότοκα επιδοτούμενα δάνεια

Γ. Equity funds

Δ. Franchise schemes

Διαβάστε περισσότερα στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 ΓΙΑ ΤΟ (Α) – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: Αν σας ενδιαφέρει κάποια δράση επιδοτήσεων, παρακαλώ στείλτε μας ένα e-mail στη δ/νση info@rapidsoft.gr και ζητήστε να σας αποσταλεί ένας κατάλογος των ενεργών δράσεων. Ιδανικά, σημειώστε στο μήνυμά σας και τις εξής πληροφορίες:

 1. Για ποιο προϊόν, υπηρεσία ή δράση ενδιαφέρεστε,
 2. Το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας,
 3. Το αντικείμενο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, τωρινής ή/και μελλοντικής,
 4. Τον Δήμο ή την Περιφερειακή Ενότητα όπου εδρεύει ή πρόκειται να δημιουργηθεί η επιχείρησή σας, και
 5. Αν έχετε ήδη επιχείρηση, προαιρετικά μπορείτε να μας στείλετε και την εκτύπωση “στοιχεία επιχείρησης” από το taxisnet, καθώς και το πιο πρόσφατο έντυπο Ε3.

ΓΙΑ ΤΟ (Γ) – EQUITY FUNDS &

ΓΙΑ ΤΟ (Δ) – FRANCHISE SCHEMES

Προγραμματίστε μια συνάντηση στα γραφεία μας στέλνοντάς μας ένα e-mail στη δ/νση info@rapidsoft.gr, σημειώνοντας ιδανικά και τις πιο πάνω πληροφορίες (βλ. σημείο Α).

ΓΙΑ ΤΟ (Β) – ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες από τις πιο συμφέρουσες λύσεις δανειακών κεφαλαίων στις οποίες μπορεί να σας εξασφαλίσει πρόσβαση η RAPID. Αν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές, παρακαλώ στείλτε μας κατ’ αρχάς στο info@rapidsoft.gr τα δικαιολογητικά δανειοδότησης, τα οποία θα βρείτε εδώ.

Δάνεια επιδοτούμενα από την ΕΑΤ ή/και από την ΕΕ

Πρόκειται για επενδυτικά δάνεια και για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με χαμηλό (επιδοτούμενο) επιτόκιο και μικρές σχετικά (και όχι εμπράγματες) εξασφαλίσεις. Παρέχονται συνήθως είτε τοκοχρεολυτικά είτε ως αλλληλόχρεος λ/σμός. Στην τοκοχρεολυτική τους μορφή ενδέχεται να ζητούνται παραστατικά για την εκταμίευση. Συνήθης διάρκεια: Από 5 έως 10 έτη.

Ταμείο Ανάκαμψης

Επενδυτικό δάνειο με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο που ξεκινά από το 0,35%. Παρέχεται σε επιχειρήσεις που πληρούν ένα από τα πέντε κριτήρια της Δράσης: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Καινοτομία (R&D), Εξωστρέφεια, Οικονομίες Κλίμακας μέσω Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Η έγκριση δίνεται σε δύο στάδια: (α) από την Τράπεζα, και (β) από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο (ο οποίος χρεώνει χωριστή αμοιβή για τον έλεγχό του).

Διμερή δάνεια από τη συνεργαζόμενη με την RAPID μη συστημική τράπεζα

Κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικό δάνειο με πολύ ανταγωνιστικό επιτόκιο. Προσφέρεται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Διμερή δάνεια από συστημικές τράπεζες

Κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικό δάνειο με βασικό επιτόκιο τραπέζης.

Η RAPID αναλαμβάνει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης του δανείου:

 • Συγκέντρωση και υποβολή και δικαιολογητικών.
 • Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
 • Κατάρτιση του απαραίτητου business plan / cashflow projection.
 • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση του αιτήματος έως την έγκρισή του.

Με εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή:

 • ΜΟΝΟ 200€ για τον προέλεγχο των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
 • ΑΠΟ 1.500€ για τo business plan / cashflow projection.
 • ΜΟΝΟ 2% success fee (αν εγκριθεί το δάνειο).

Αν απαιτηθεί, αναδιατυπώνουμε, με βάση τους νέους κανόνες λογιστικής του Ν.4308/2014, τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας, και βελτιώνουμε τους οικονομικούς σας δείκτες, ούτως ώστε να τύχουν ευνοϊκής αξιολόγησης από τα εγκριτικά κλιμάκια της Τράπεζας.

 Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.