Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών που ρυθμίζει την υποβολή ενιαίας ΑΠΔ Μαρτίου για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή. Οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο πραγματικής απασχόλησης – μέχρι την ημερομηνία αναστολής – καταχωρούνται στην ΑΠΔ διακριτά από τις αποδοχές που αφορούν στο διάστημα της αναστολής. Διακριτά επίσης καταχωρούνται τυχόν αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της αναστολής είτε εξ ελευθεριότητος είτε έναντι έκτακτης απασχόλησης με τηλεργασία. Για τις ημέρες εργασίας έως την αναστολή υπόχρεος καταβολής εισφορών είναι ο εργοδότης. Για τις ημέρες κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, οι εισφορές θα καταβληθούν στον ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως για […]