Παρατάθηκαν οι προθεσμίες των φόρων και του Μαΐου

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες των φόρων και του Μαΐου

Με τέσσερις νέες υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν σήμερα, συνεχίζεται η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από τον COVID-19 με τα εξής μέτρα: Φορολογικές υποχρεώσεις (τρέχουσες και ρυθμισμένες) που λήγουν από 01.05 έως 29.05.2020 παρατείνονται έως και την 30.09.2020. Το ευεργέτημα αυτό δικαιούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ – ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα – έναν εκ των ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το ΥΠΟΙΚ ως «πληττόμενο» από τη διάδοση του κορωνοϊού. Όμοια παράταση δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα ως επαγγελματική στέγη των ως άνω επιχειρήσεων. Όμοια παράταση δικαιούνται και οι εργαζόμενοι των ως άνω επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Στα 534 ευρώ η επιδότηση των εργαζομένων για τον μήνα Μάιο

Στα 534 ευρώ η επιδότηση των εργαζομένων για τον μήνα Μάιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 17778/346 που αφορά τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων κατά τον μήνα Μάιο και προβλέπει εν συντομία τα εξής: Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά τον μήνα Μάιο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η απαγόρευση λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι των εν λόγω επιχειρήσεων θα λάβουν αποζημίωση 534 ευρώ. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση από 18.05 έως και 31.05.2020. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα υπεύθυνη δήλωση, εκτός εάν επιθυμούν να μεταβάλουν τον ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία της μίσθωσης της κατοικίας τους. Τυχόν τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται […]