Δάνεια για όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου

Δάνεια για όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου

Εμπιστευθείτε την RAPID και για τη νέα δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και κλάδου με 80% εγγύηση του Δημοσίου. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνήστε εγκαίρως με την RAPID στο τηλ. 211 411 5217 και στο e-mail info@rapidsoft.gr, προκειμένου να είναι έτοιμη η αίτησή σας ΠΡΙΝ την έναρξη των αιτήσεων. Παρέχουμε δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας, και δωρεάν συμβουλευτική και ενημέρωση. Υποβάλλουμε την αίτησή σας στο ΠΣΚΕ με εξαιρετικά χαμηλό κόστος (50€). Κατόπιν, αναλαμβάνουμε την πλήρη τεκμηρίωση και προώθηση του αιτήματός σας στην επιλεγείσα Τράπεζα, καθώς και τη συγκέντρωση και υποβολή οικονομικών στοιχείων, με πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις […]