Ευνοϊκή ρύθμιση για παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών.

Ευνοϊκή ρύθμιση για παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών.

Α. Ευνοϊκή ρύθμιση για απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας Υπενθυμίζουμε στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ότι μπορούν να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 πληρώνοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά έτους 2021 για παροχές σε είδος και σε χρήμα. Η διάταξη αυτή νομοθετήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4915/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, δεδομένου ότι επιτρέπει σε ασφαλισμένους που έχουν μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα πληρώνοντας μικρό μόνο μέρος των οφειλόμενων εισφορών τους. Ενδεχομένως μάλιστα να μπορούν να την διατηρήσουν μέσω των πληρωμών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει, δεδομένου ότι ως “πληρωμές” […]