Ευνοϊκή ρύθμιση για παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών.

Α. Ευνοϊκή ρύθμιση για απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας

Υπενθυμίζουμε στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ότι μπορούν να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 πληρώνοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά έτους 2021 για παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Η διάταξη αυτή νομοθετήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4915/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, δεδομένου ότι επιτρέπει σε ασφαλισμένους που έχουν μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα πληρώνοντας μικρό μόνο μέρος των οφειλόμενων εισφορών τους.

Ενδεχομένως μάλιστα να μπορούν να την διατηρήσουν μέσω των πληρωμών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει, δεδομένου ότι ως “πληρωμές” λογίζονται οποιεσδήποτε καταβολές έγιναν ή θα γίνουν το 2021 και το 2022 με τον κωδικό RF των τρεχουσών οφειλών, καθώς και τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα από συμψηφισμούς, επιστροφές κλπ.

Για τον προσδιορισμό του ακριβούς ποσού που πρέπει να καταβάλει κάθε ασφαλισμένος, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 16/2022, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Β. Τι ισχύει έως 31 Μαΐου 2022

Έως την 31η Μαΐου 2022 έχει παραταθεί η ασφαλιστική ικανότητα όλων των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το αν αυτοί πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι ταμειακά ενήμεροι.

Γ. Τι θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου 2022

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 17 Μαΐου, το οποίο θα βρείτε εδώ, ο ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιουνίου ασφαλιστική ικανότητα θα έχουν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που:

(i) είτε δεν έχουν οφειλές

(ii) είτε έχουν οφειλές, αλλά ρυθμισμένες

(iii) είτε, παρόλο που έχουν αρρύθμιστες οφειλές, ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία πληρωμής μέρους των εισφορών τους (βλ. μέρος Α).

Τέλος, ο ΕΦΚΑ καλεί όσους ασφαλισμένους διαπιστώσουν μετά την 1η Ιουνίου 2022 ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά -χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα – στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση