Αλλαγές στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων.

Αλλαγές στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων.

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προτείνονται τρεις αλλαγές στον τρόπο και χρόνο απόδοσης στους Δήμους του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων: Η δήλωση θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, και όχι χειρόγραφα απευθείας στον οικείο Δήμο, όπως γίνεται ως επί το πλείστον σήμερα. Αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης:  Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης ΦΠΑ θα υποβάλλουν τη δήλωση απόδοσης του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Δηλαδή, οι μεν τηρούντες διπλογραφικά βιβλία θα υποβάλλουν τη δήλωση κάθε μήνα, και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου […]

Νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.

Νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΠΔ 80 / 04.12.2022 “Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου”, το οποίο κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις του ατομικού εργατικού δικαίου. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον νέο Κώδικα. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες: Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise) Financial Software & ERPs Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages) Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση