Νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΠΔ 80 / 04.12.2022 “Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου”, το οποίο κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις του ατομικού εργατικού δικαίου.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον νέο Κώδικα.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση