Μειώσεις φόρου εισοδήματος 30% για μετατροπές και συγχωνεύσεις.

Μειώσεις φόρου εισοδήματος 30% για μετατροπές και συγχωνεύσεις.

Έκπτωση 30% στον φόρο εισοδήματος έχει όποιος μετατρέψει την ατομική του επιχείρηση σε κεφαλαιουχική. Το ίδιο ισχύει και για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, με τον ν.4935/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, θεσπίστηκαν τα εξής: Μείωση φόρου 30% θα έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από εισφορά (“μετατροπή”) ατομικής επιχείρησης, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς. (β) Η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα.   Μείωση φόρου 30% έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Ο συνολικός κύκλος […]