Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με POS, IRIS κλπ.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με POS, IRIS κλπ.

Η παρούσα ανάρτηση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει σύντομα όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2024 ως προς την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, την αποδοχή πληρωμών με IRIS, τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και τη σχετική ενημέρωση των καταναλωτών. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα πηγάζει από το άρθρο 65 του ν.4446/2016, τον οποίο θα βρείτε εδώ. Τον ως άνω νόμο εξειδίκευσε αρχικά η ΚΥΑ 45231/20-04-2017, η οποία αντικαταστάθηκε πολύ πρόσφατα από την ΚΥΑ 119899/13-12-2023, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, και η οποία ορίζει συνοπτικά τα εξής: Υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα πληρωμών και με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από […]