Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με POS, IRIS κλπ.

Η παρούσα ανάρτηση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει σύντομα όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2024 ως προς την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, την αποδοχή πληρωμών με IRIS, τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και τη σχετική ενημέρωση των καταναλωτών.

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα πηγάζει από το άρθρο 65 του ν.4446/2016, τον οποίο θα βρείτε εδώ. Τον ως άνω νόμο εξειδίκευσε αρχικά η ΚΥΑ 45231/20-04-2017, η οποία αντικαταστάθηκε πολύ πρόσφατα από την ΚΥΑ 119899/13-12-2023, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, και η οποία ορίζει συνοπτικά τα εξής:

Υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα πληρωμών και με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως π.χ. την υπηρεσία IRIS online payments, έχουν οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές (έχουν δηλαδή λιανική δραστηριότητα) και δραστηριοποιούνται με έναν από τους ΚΑΔ του Πίνακα 1. Εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία όρασης με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω. Επίσης εξαιρούνται – αλλά μόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 – τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Επιπλέον, οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον έναν “επαγγελματικό λογαριασμό” εντός ενός μήνα από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους ΚΑΔ του πιο πάνω Πίνακα 1. Στον επαγγελματικό λογαριασμό οι υπόχρεες επιχειρήσεις αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά: μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην εγκύκλιο E.2037/2019 της ΑΑΔΕ.

Προθεσμίες

  • Οι επιχειρήσεις που ήδη με την παλαιότερη ΚΥΑ 45231/2017 υποχρεούνταν να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση αυτή.
  • Οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν προθεσμία έως την 31η Ιανουαρίου 2024 να αποδέχονται όλα τα μέσα πληρωμής, δηλαδή και άμεσες πληρωμές μέσω IRIS κλπ.
  • Οι επιχειρήσεις που πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ 119899/13-12-2023 δεν είχαν υποχρέωση αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό, δηλαδή οι επιχειρήσεις του Πίνακα 2, υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών, καθώς και για τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Δεν κινδυνεύουν όμως με επιβολή προστίμου έως την 1η Μαρτίου 2024, αρκεί να έχουν αποδεδειγμένα καταθέσει αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του.

Ενημέρωση καταναλωτών

Σύμφωνα με την ΥΑ 17730/2017, οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.

Επίσης, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής συστήματα καρτών πληρωμής VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Από το άρθρο 47 του ν.5072/2023 προκύπτει επίσης ότι οι ως άνω επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγράφουν τις πληροφορίες αυτές ευκρινώς, εκτός από την είσοδο του καταστήματος και το ταμείο, και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.