Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης Απριλίου στα 830 ευρώ (μικτές αποδοχές). Η αύξηση ανέρχεται στα 50 ευρώ σε σχέση με τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό (780€). Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης στα 37,07 ευρώ. Ο καθαρός (μετά από φόρους και ασφαλιστικές κρατήσεις) κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 715 ευρώ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω (α) τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων με προϋπηρεσία (τριετίες), και (β) πολλά επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Με μία τριετία ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913 ευρώ. Με δύο τριετίες ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996 ευρώ. Με τρείς τριετίες ο κατώτατος μισθός αυξάνεται […]