Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης Απριλίου στα 830 ευρώ (μικτές αποδοχές).

Η αύξηση ανέρχεται στα 50 ευρώ σε σχέση με τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό (780€).

Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης στα 37,07 ευρώ.

Ο καθαρός (μετά από φόρους και ασφαλιστικές κρατήσεις) κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 715 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω (α) τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων με προϋπηρεσία (τριετίες), και (β) πολλά επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Με μία τριετία ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913 ευρώ. Με δύο τριετίες ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996 ευρώ. Με τρείς τριετίες ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.079 ευρώ.

Μεταξύ άλλων η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και τις εξής παροχές:

  • Το τακτικό επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 509,71 ευρώ.
  • Το επίδομα μητρότητας, το οποίο καταβάλλεται για εννέα μήνες, αυξάνεται και αυτό στα 830€.
  • Το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, αυξάνεται στα 764 ευρώ.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.