Ξεκίνησε ο 4ος Κύκλος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/2020 με την οποία ξεκινά ο 4ος Κύκλος της Ενίσχυσης που δίνει το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Η ενίσχυση αυτή είναι κατά το ήμισυ επιδότηση και κατά το υπόλοιπο ήμισυ πολύ χαμηλότοκο πενταετές δάνειο.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλες ανεξαιρέτως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, ακόμη και οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς και οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν του μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% σε σχέση με το 2019. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχοι είναι και οι επιχειρήσεις που δεν εμφάνισαν την ως άνω μείωση κύκλου εργασιών, αλλά έχουν την έδρα τους σε περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Ιανό» ή έχουν έναν από τους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της ως άνω ΚΥΑ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την RAPID στο τηλ. 2114115217 ή στο e-mail : info@rapidsoft.gr

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020.