Αναστολή εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Για τα αξιόγραφα που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 αναστέλλεται για 75 ημέρες η προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής αυτών. Οι 75 ημέρες υπολογίζονται χωριστά για κάθε αξιόγραφο από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία.

Το μέτρο αυτό προτείνεται με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή και αφορά αφ’ ενός τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή και αφ’ ετέρου τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά αμφάνισαν στο διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020 μείωση κύκλου εργασιών κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τέλος, η προτεινόμενη διάταξη δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει το μέτρο αυτό και σε άλλες επιχειρήσεις με απλή απόφασή του.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr