Αυτοδίκαιη παράταση μισθώσεων

Με το άρθρο 111 του Ν.4790/31-03-2021 δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή λόγω του COVID να παρατείνουν μονομερώς τα συμφωνητικά μίσθωσης για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Η ως άνω διάταξη καλύπτει τις μισθώσεις που ήταν ενεργές την 31η Μαρτίου 2021 και τις μισθώσεις που έληξαν από 7 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021.

Η παράταση ισούται με το χρόνο που παρέμεινε η επιχείρηση (ο μισθωτής) κλειστή κατόπιν κρατικής εντολής, αθροιστικά κατά οποιοδήποτε διάστημα από 14 Μαρτίου 2020 έως σήμερα.

Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται μονομερώς από τον μισθωτή, εφόσον φυσικά αυτός το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του προς τον εκμισθωτή.

Αρχικά, ο Ν.4790/2021 προέβλεπε προθεσμία ενός μηνός για την επίδοση της ως άνω δήλωσης στον εκμισθωτή. Πρόσφατα όμως, ο Ν.4818/18-07-2021 παρέτεινε την προθεσμία αυτή εώς την 31η Ιουλίου 2021.

Για να ισχύσει η ως άνω μονομερής δήλωση, ο μισθωτής θα πρέπει – την ημέρα της δήλωσης – να μην οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον Ν.4790/2021.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον Ν.4818/2021.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.