Νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε 72 δόσεις

Νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε 72 δόσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη θέσπιση της νέας ρύθμισης 72 δόσεων για τις φορολογικές οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται επίσης – ανεξαρτήτως ημερομηνίας βεβαίωσης – οφειλές για τις οποίες χορηγήθηκε λόγω COVID αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής. Δεν εμπίπτει στη νέα ρύθμιση ο φόρος εισοδήματος έτους 2020. Η ρύθμιση θα είναι άτοκη αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις. Αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις, η ρύθμιση θα βαρύνεται με επιτόκιο 2,5%. Η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 31 Ιανουαρίου του 2022. Στη νέα ρύθμιση θα εμπίπτουν: Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές) που χαρακτηρίστηκαν […]

Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις

Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τη θέσπιση της νέας ρύθμισης 72 δόσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλέτες που χαρακτηρίστηκαν ως “πληττόμενοι” βάσει ΚΑΔ με σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση θα είναι άτοκη αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις. Αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις, η ρύθμιση θα βαρύνεται με επιτόκιο 2,5%. Η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 31 Ιανουαρίου του 2022. Επιπλέον, οι ως άνω οφειλέτες θα μπορούν να ζητήσουν την αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων που «χάθηκαν» κατά το διάστημα από Μάρτιο 2020 έως σήμερα, πληρώνοντας μόνο τη δόση του […]

Αυτοδίκαιη παράταση μισθώσεων

Αυτοδίκαιη παράταση μισθώσεων

Με το άρθρο 111 του Ν.4790/31-03-2021 δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή λόγω του COVID να παρατείνουν μονομερώς τα συμφωνητικά μίσθωσης για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας. Η ως άνω διάταξη καλύπτει τις μισθώσεις που ήταν ενεργές την 31η Μαρτίου 2021 και τις μισθώσεις που έληξαν από 7 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021. Η παράταση ισούται με το χρόνο που παρέμεινε η επιχείρηση (ο μισθωτής) κλειστή κατόπιν κρατικής εντολής, αθροιστικά κατά οποιοδήποτε διάστημα από 14 Μαρτίου 2020 έως σήμερα. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται μονομερώς από τον μισθωτή, εφόσον φυσικά αυτός το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του […]